Лист Міністерства закордонних справ Міністерству юстиції УД про вирішення питання видачі злочинців Австро-Угорщині після ратифікації нею Берестейського договору. 4 жовтня 1918 р.

Лист Міністерства закордонних справ Міністерству юстиції УД про вирішення питання видачі злочинців Австро-Угорщині після ратифікації нею Берестейського договору. 4 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 1636. Арк. 162

Leave a Comment

Перейти до вмісту