Про агентурні дані щодо обстановки в м. Умані тощо. З наказу по Запорізькій збірній дивізії Дієвої армії УНР. 3 березня 1920 р.

Про агентурні дані щодо обстановки в м. Умані тощо. З наказу по Запорізькій збірній дивізії Дієвої армії УНР. 3 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту