Лист Міністра внутрішніх справ УНР Голові Ради Народних Міністрів УНР щодо діяльності представників міністерства при повстанських групах військ УНР. 11 квітня 1921 р.

Лист Міністра внутрішніх справ УНР Голові Ради Народних Міністрів УНР щодо діяльності представників міністерства при повстанських групах військ УНР. 11 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 113. Арк. 93

Leave a Comment