Про знецінення паперових грошей в Україні та необхідність у найкоротший термін обміну рублів на карбованці. З доповіді невстановленого автора «Фінансова гангрена України». Не раніше 15 листопада 1918 р.

Про знецінення паперових грошей в Україні та необхідність у найкоротший термін обміну рублів на карбованці. З доповіді невстановленого автора «Фінансова гангрена України». Не раніше 15 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 1

Leave a Comment