Витяг з протоколу засідання Малої Ради Народних Комісарів УСРР щодо увічнення пам’яті Г. Сковороди. 18 серпня 1922 р.

Витяг з протоколу засідання Малої Ради Народних Комісарів УСРР щодо увічнення пам'яті Г. Сковороди. 18 серпня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 21

Leave a Comment

Перейти до вмісту