Розпорядження Державного секретаріату військових справ [ЗОУНР] про призов до військової служби. 2 лютого 1919 р.

Розпорядження Державного секретаріату військових справ [ЗОУНР] про призов до військової служби. 2 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 326

Leave a Comment

Перейти до вмісту