Обіжник Міністерства закордонних справ УД всім консулам і консульським агентам про існуючі Генеральні консульства і Консульські агенти на території колишньої Російської імперії. 3 жовтня 1918 р.

Обіжник Міністерства закордонних справ УД всім консулам і консульським агентам про існуючі Генеральні консульства і Консульські агенти на території колишньої Російської імперії. 3 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту