З листа Я. М. Зозулі до П. Петрика про голод в Україні. 24 вересня 1932 р.

З листа Я. М. Зозулі до П. Петрика про голод в Україні. 24 вересня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 3878. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 64 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту