Про вживання і вивчення української мови в установах, заміну царських портретів образом Т. Г. Шевченка — з обіжника Подільського губернського комісара повітовим комісарам. 6 листопада 1917 р.

Про вживання і вивчення української мови в установах, заміну царських портретів образом Т. Г. Шевченка — з обіжника Подільського губернського комісара повітовим комісарам. 6 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 628, оп. 1, спр. 20, арк. 6зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту