Квитанція Продовольчого відділу Рівненської міської управи на 5 карбованців. 16 травня 1919 р.

Квитанція Продовольчого відділу Рівненської міської управи на 5 карбованців. 16 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 31

Leave a Comment