Інформація Голови Подільської губернської управи про незадовільний стан медичного обслуговування населення у губернії. З резолюцією Голови Директорії УНР С. Петлюри. 24 жовтня 1920 р.

Інформація Голови Подільської губернської управи про незадовільний стан медичного обслуговування населення у губернії. З резолюцією Голови Директорії УНР С. Петлюри. 24 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1604. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 2зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту