Лист голови Наукового комітету Головпрофосу професора Д. Багалія щодо узгодження з Народним комісаріатом освіти Української СРР дати святкування пам’яті Г. Сковороди. 14 вересня 1922 р.

Лист голови Наукового комітету Головпрофосу професора Д. Багалія щодо узгодження з Народним комісаріатом освіти Української СРР дати святкування пам'яті Г. Сковороди. 14 вересня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 29

Leave a Comment

Перейти до вмісту