Лист Начальника робіт по будівництву мостів Начальнику Київської округи водних шляхів Міністерства водних шляхів УД про термінове надання кредиту для зміцнення Київської пристані на р. Дніпро. 1 жовтня 1918 р.

Лист Начальника робіт по будівництву мостів Начальнику Київської округи водних шляхів Міністерства водних шляхів УД про термінове надання кредиту для зміцнення Київської пристані на р. Дніпро. 1 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 154. Арк. 15 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту