Про об’єднання Галицької та Наддніпрянської армій, відносини з Польщею і подальшу роботу Української місії у Варшаві. З протоколу засідання членів Уряду УНР, що перебували у Варшаві. 12 січня 1920 р.

Про об’єднання Галицької та Наддніпрянської армій, відносини з Польщею і подальшу роботу Української місії у Варшаві. З протоколу засідання членів Уряду УНР, що перебували у Варшаві. 12 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3933. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 22, 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту