Про виділення коштів у розпорядження Військового міністра УНР для лікування І. Рудичева. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 26 березня 1921 р.

Про виділення коштів у розпорядження Військового міністра УНР для лікування І. Рудичева. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 26 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту