Лист Фінансово-господарського відділу [Директорії УНР] Господарю господи Голови Директорії УНР про перевитрати під час прийому гостей 8 квітня. 12 квітня 1921 р.

Лист Фінансово-господарського відділу [Директорії УНР] Господарю господи Голови Директорії УНР про перевитрати під час прийому гостей 8 квітня. 12 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 120. Арк. 63

Leave a Comment