Персональний лист студентки Української господарської академії в ЧСР Хариті Кононенко – пластунки з [1920 р.]

Персональний лист студентки Української господарської академії в ЧСР Хариті Кононенко - пластунки з [1920 р.]

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1258. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту