Закон України «Про Державний Гімн України». 6 березня 2003 р.

Закон України «Про Державний Гімн України». 6 березня 2003 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6809. Арк. 56

Leave a Comment

Перейти до вмісту