Інформація щодо лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2004 рік. 5 березня 2004 р.

Інформація щодо лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2004 рік. 5 березня 2004 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 5954. Арк. 119

Leave a Comment