Лист голови Наукового комітету Головпрофосу професора Д. Багалія Всеукраїнській Академії наук щодо увічнення пам’яті Г. Сковороди. 14 вересня 1922 р.

Лист голови Наукового комітету Головпрофосу професора Д. Багалія Всеукраїнській Академії наук щодо увічнення пам'яті Г. Сковороди. 14 вересня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 44

Leave a Comment

Перейти до вмісту