Постанова Ради Міністрів УРСР № 688 «Про заходи по поліпшенню архівної справи в республіці». 25 грудня 1969 р.

Постанова Ради Міністрів УРСР № 688 «Про заходи по поліпшенню архівної справи в республіці». 25 грудня 1969 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 13. Спр. 3637. Арк. 219

Leave a Comment

Перейти до вмісту