Про протест щодо розгону Всеросійських Установчих зборів — з резолюції київських робітників. 7 січня 1918 р.

Про протест щодо розгону Всеросійських Установчих зборів — з резолюції київських робітників. 7 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4656. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 7

Leave a Comment