Лист Міністерства меліорації та водного господарства УРСР до Ради Міністрів УРСР про збільшення потужності Запорізької АЕС. 20 серпня 1981 р.

Лист Міністерства меліорації та водного господарства УРСР до Ради Міністрів УРСР про збільшення потужності Запорізької АЕС. 20 серпня 1981 р.

ЦДАВО України. Ф. 5198. Оп. 1. Спр. 2940. Арк. 87

Leave a Comment

Перейти до вмісту