Наказ по Головній управі Генерального штабу Армії УНР про прибуття старшин ту урядовців управи до м. Вінниці. 14 травня 1920 р.

Наказ по Головній управі Генерального штабу Армії УНР про прибуття старшин ту урядовців управи до м. Вінниці. 14 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 136. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту