Резолюція Української Центральної Ради про формування першого українського полку. 23 квітня 1917 р.

Резолюція Української Центральної Ради про формування першого українського полку. 23 квітня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр.12. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту