Обіжник Відділення місцевих інституцій Державного банку УД конторам, відділам та скарбницям про провадження переказових операцій з установами, які знаходяться за межами України. 1 жовтня 1918 р.

Обіжник Відділення місцевих інституцій Державного банку УД конторам, відділам та скарбницям про провадження переказових операцій з установами, які знаходяться за межами України. 1 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 160. Арк. 12зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту