Лист Семенівського селянського віча Радіонівської волості Хорольського повіту на Полтавщині про підтримку УЦР, організацію Комітету Української селянської спілки, перейменування села. 22 липня 1917 р.

Лист Семенівського селянського віча Радіонівської волості Хорольського повіту на Полтавщині про підтримку УЦР, організацію Комітету Української селянської спілки, перейменування села. 22 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 14

Leave a Comment