Постанова Наукового комітету Головпрофосу про листування Народного комісаріату освіти Української СРР з Державним видавництвом України щодо друкування дослідження професора Д. Багалія про Г. Сковороду. 1922 р.

Постанова Наукового комітету Головпрофосу про листування Народного комісаріату освіти Української СРР з Державним видавництвом України щодо друкування дослідження професора Д. Багалія про Г. Сковороду. 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту