Про недопущення помилок у доставці розвідувальних даних, донесень та наказів тощо. З наказу по Запорізькій збірній дивізії Дієвої армії УНР. 2 березня 1920 р.

Про недопущення помилок у доставці розвідувальних даних, донесень та наказів тощо. З наказу по Запорізькій збірній дивізії Дієвої армії УНР. 2 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту