Доповідь завідувача Архівно-музейним відділом Подільської губернської земської управи Ю. Олександровича Міністру військових справ УНР про збереження документів. 13 травня 1920 р.

Доповідь завідувача Архівно-музейним відділом Подільської губернської земської управи Ю. Олександровича Міністру військових справ УНР про збереження документів. 13 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 133. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту