Лист заступника Керуючого Міністерством закордонних справ УНР [М.] Багриновського Голові Української делегації на Мировій конференції в Парижі М. Тишкевичу про неправдивість інформації щодо угоди з більшовиками, визнання головної частини галичан та українських повстанців Уряду УНР тощо. 10 січня 1920 р.

Лист заступника Керуючого Міністерством закордонних справ УНР [М.] Багриновського Голові Української делегації на Мировій конференції в Парижі М. Тишкевичу про неправдивість інформації щодо угоди з більшовиками, визнання головної частини галичан та українських повстанців Уряду УНР тощо. 10 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3695. Оп. 1. Спр. 196. Арк. 113, 113зв., 114

Leave a Comment

Перейти до вмісту