Закордонний паспорт УНР на ім’я І. Огієнка – Міністра ісповідань УНР. 20 листопада 1920 р.

Закордонний паспорт УНР на ім’я І. Огієнка - Міністра ісповідань УНР. 20 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 555. Арк. 278

Leave a Comment

Перейти до вмісту