Зразок розпізнавального знаку на площинах аеропланів авіаційних частин. 9 вересня 1918 р.

Зразок розпізнавального знаку на площинах аеропланів авіаційних частин. 9 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4588. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 27

Leave a Comment

Перейти до вмісту