Головний корпус комплексу споруд центральних державних архівів Української РСР. Київ, не пізніше липня 1981 р.

Головний корпус комплексу споруд центральних державних архівів Української РСР. Київ, не пізніше липня 1981 р.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 2. Спр. 3104. Арк. 40 в.

Leave a Comment

Перейти до вмісту