Із закону Української Держави про утворення Державного Сенату (титульний аркуш). 8 липня 1918 р.

Із закону Української Держави про утворення Державного Сенату (титульний аркуш). 8 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 240. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту