Лист Голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Естонії Є. Голіцинського [Голові Директорії і Головному Отаману військ УНР С. Петлюрі] з таємною інформацією про ключі для шифрування кореспонденції. 1 березня 1920 р.

Лист Голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Естонії Є. Голіцинського [Голові Директорії і Головному Отаману військ УНР С. Петлюрі] з таємною інформацією про ключі для шифрування кореспонденції. 1 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 22. Арк. 13зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту