Телеграма Обласного з’їзду Башкирдестану Українській Центральній Раді про недопущення панування однієї народності над іншими, створення союзного уряду автономних народностей тощо. 4 січня 1918 р.

Телеграма Обласного з’їзду Башкирдестану Українській Центральній Раді про недопущення панування однієї народності над іншими, створення союзного уряду автономних народностей тощо. 4 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту