Запрошення на збори Тимчасового комітету допомоги голодуючим в Україні. 14 липня 1933 р.

Запрошення на збори Тимчасового комітету допомоги голодуючим в Україні. 14 липня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 755. Арк. 133.

Leave a Comment

Перейти до вмісту