Витяг з Указу Президента України від 10 грудня 1997 року № 1346/97 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1997 року». 12 січня 1998 р.

Витяг з Указу Президента України від 10 грудня 1997 року № 1346/97 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1997 року». 12 січня 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 2017. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту