Штат Державного Сенату Української Держави. 8 липня 1918 р.

Штат Державного Сенату Української Держави. 8 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 240. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту