Лист Ради Всеукраїнської професійної спілки діячів театрального мистецтва Голові Директорії УНР В. Винниченку про необхідність фінансування діяльності театрів. 5 січня 1919 р.

Лист Ради Всеукраїнської професійної спілки діячів театрального мистецтва Голові Директорії УНР В. Винниченку про необхідність фінансування діяльності театрів. 5 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 20. Арк. 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту