Наказ Всеукраїнського військового з’їзду. Видання № 4 Українського військового генерального комітету. 04 -11 червня 1917 р.

Наказ Всеукраїнського військового з’їзду. Видання № 4 Українського військового генерального комітету. 04 -11 червня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 3884. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту