Закон Української Держави про судові палати й апеляційні суди. 8 липня 1918 р.

Закон Української Держави про судові палати й апеляційні суди. 8 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 249. Арк. 2 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту