Телеграма Подільського губернського комісара до Голови наради…

Телеграма Подільського губернського комісара до Голови наради...

Телеграма Подільського губернського комісара до Голови наради з влаштування біженців про важке становище біженців з Галичини, які прибули до Кам'янецького повіту. 24 листопада 1917 р.
ЦДАВО України, ф. 799, оп. 1, спр. 10, арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту