Кошторис витрат на утримання та навчання дітей біженців, які виховувались…

Кошторис витрат на утримання та навчання дітей біженців, які виховувались...

Кошторис витрат на утримання та навчання дітей біженців, які виховувались у київських навчальних закладах (ІІ і ІІІ Українські гімназії), на ІV квартал 1917 р.
ЦДАВО України, ф. 799, оп. 1, спр. 8, арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту