Протокол засідання Громадського комітету з розподілу коштів допомоги емігрантів у Тарнові. 5 липня 1922 р.

Протокол засідання Громадського комітету з розподілу коштів допомоги емігрантів у Тарнові. 5 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3324. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту