Лист Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні Команді Українського військового табору в Йозефові з проханням долучитися до заходів у День добровільного національного посту. Не пізніше 6 липня 1922 р.

Лист Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні Команді Українського військового табору в Йозефові з проханням долучитися до заходів у День добровільного національного посту. Не пізніше 6 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 208. Арк. 134

Leave a Comment

Перейти до вмісту