Облігація Державної військової короткострокової позички вартістю 100 рублів випуску 1916 р., яка ходила нарівні з грошовими знаками відповідно до постанови Генерального Секретаріату УЦР від 4 грудня 1917 р.

Облігація Державної військової короткострокової позички вартістю 100 рублів випуску 1916 р., яка ходила нарівні з грошовими знаками відповідно до постанови Генерального Секретаріату УЦР від 4 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 14. Російська мова

Leave a Comment