«Реферат (короткий історичний розвій) Юнацької школи прискореного випуску для підготовки старшин військового часу в таборі Каліш, прочитаний в день акта 21-го січня 1922 року», автор Дубрівський. 20 січня 1922 р.

«Реферат (короткий історичний розвій) Юнацької школи прискореного випуску для підготовки старшин військового часу в таборі Каліш, прочитаний в день акта 21-го січня 1922 року», автор Дубрівський. 20 січня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 501. Арк. 4зв.

Leave a Comment