Церква на Софійському подвір’ї. Фото кін. 1920 – поч. 1930-х років.

Церква на Софійському подвір'ї. Фото кін. 1920 – поч. 1930-х років.

ЦДАВО України. Ф. 3956. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 4

Leave a Comment